Renaissance Hotel

Uitbreidingen & Renovatie bestaand hotel-

Hotel in het centrum van Amsterdam nabij de Koepelkerk.

Het bestaande hotel is uitgebreid met een complete laag op de 6e verdieping en een bijzondere gevormde laag op de 8e verdieping. Daarnaast zijn de openbare ruimtes & 396 hotelkamers compleet voorzien van een nieuwe inrichting.

Ontwerp

De nieuwe architectonische toevoegingen kennen een sterk contrast met het bestaande pand. Strakke belijningen doorgezet vanuit de bestaande raampartijen op de 6e verdieping geven structuur aan de dakopbouw.

De nodige installaties zijn op een slimme wijze opgenomen in een verdiepte dakstrook, zodat deze niet zichtbaar zijn vanaf de straat.

De 8e verdieping is vormgegeven als amorfe massa. Dit omdat de uitbreiding terug ligt vanaf de straatzijde en daardoor niet gelinkt kan worden aan de bestaande gevel.