Build & Install

Deze fase is in feite het ontwerp vanaf vergunningsaanvraag tot aan de oplevering en in gebruik name van het bouwwerk. Wij leveren expertise op het gebied van bouwbesluit toetsing, maakbaarheid, bouwsystemen, aannemersselectie en begeleiding tijden de bouw.