Meet & Agree

We bespreken uw wensen en geven aan waar wij goed in zijn en waar we u het beste kunnen bijstaan. Daarna zullen we met onze kennis en ervaring de mogelijke uitdagingen en kansen inschatten en benoemen. Dit kan eventueel verder worden uitgewerkt in een Programma van Eisen en Plan van Aanpak naar gelang de omvang van het project.